PHP Online

Zend Framework

Zend Framework: Kiểm soát các thông báo lỗi trên ứng dụng

Một trong những vấn đề mà tôi nhận được từ phản hồi của các bạn gần xa về zend framework là làm thế nào để đọc được thông báo lỗi từ zend. Thật đau đầu khi chúng ta phải tiếp cận với kiểu thông báo lỗi "rối như tơ vò" mà zend framework đang hiển thị phải không nào ?. Ở bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm chủ các thông báo lỗi, qua đó sẽ dễ dàng kiểm soát các lỗi phát sinh một cách dễ dàng...

...Xem tiếp

Zend Framework: Tìm hiểu cơ bản về Zend_Form

Ở bài trước, tôi đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu về Zend_Paginator. Qua đó sử dụng chúng để thực hiện phân trang cho ứng dụng. Tiếp theo bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Zend_Form. Một trong những lớp khá tiện dụng trong Zend Frameworknhằm thực hiện tạo ra các thành phần tương tác trong một form dữ liệu.

...Xem tiếp

Zend Framework: Sử dụng lớp Zend_Paginator để phân trang

Tiếp theo trong loạt bài tìm hiểu về thư viện Zend Framework. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lớp zend_Paginator và sử dụng nó kết hợp với các thao tác trên cơ sở dữ liệu để thực hiện các thao tác phân trang cho ứng dụng như thế nào ?

...Xem tiếp

Zend Framework: Tương tác cơ sở dữ liệu với Zend_Db

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về quy trình thao tác với cơ sở dữ liệu của lớp Zend_Db_Table. Tuy nhiên, với những câu truy vấn phức tạp, đòi hỏi phải kết nhiều bảng thì rõ ràng Zend_Db_Table rất khó khăn trong việc thực hiện. Vì thế trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm phương pháp tương tác cơ sở dữ liệu với các câu truy vấn tùy ý từ thư viện Zend_Db trong Zend Framework.

...Xem tiếp

Zend Framework: Tương tác cơ sở dữ liệu với Zend_Db_Table

Kết thúc bài vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu về quy trình làm việc trên viewcơ bản về layout trong zend framework. Tiếp tục ở bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về quy trình tương tác cơ sở dữ liệu trên model như thế nào. Zend Framework cho ta nhiều phương pháp để tương tác với cơ sở dữ liệu. Và một trong những lớp tương tác với model mà tôi lựa chọn ở đây chính là lớp Zend_Db_Table.

...Xem tiếp

Zend Framework: Hướng dẫn sử dụng layout trong ứng dụng

Trong bài trước, chúng ta đã nói về quy trình hoạt động của zend view. Và qua đó, ta hoàn toàn kiểm soát được việc dữ liệu của view hiển thị thế nào với các thẻ như doctype, meta, title, link css, link js. Tiếp tục ở phần này, tôi sẽ trình bày phương pháp sử dụng layout (hay còn gọi là master page) trong ứng dụng như thế nào.

...Xem tiếp

Zend Framework: Tìm hiểu cơ bản về zend view

Ở bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về quy trình hoạt động của zend framework. Đồng thời cũng đã cấu hình ứng dụng nâng cao theo cơ chế multi module trong zend framework (đa chức năng). Tiếp tục ở bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về phương pháp sử dụng zend view để thực hiện hoàn chỉnh thao tác gởi dữ liệu đúng với chuẩn mực M-V-C trong Zend Framework.

...Xem tiếp

Zend Framework: Hướng dẫn cấu hình ứng dụng theo mô hình module

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về nguyên tắc xây dựng và mô tả cơ bản về kiến trúc zend framework. Tiếp tục trong bài này, tôi sẽ trình bày kỹ thuật cấu hình ứng dụng theo mô hình đa module (multi module). Việc cấu hình này giúp ứng dụng trở nên rõ ràng và dễ phát triển hơn rất nhiều so với cách trình bày mặc định của zend framework.

...Xem tiếp

Zend Framework: Tìm hiểu quy trình hoạt động

Ở bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu và xây dựng ứng dụng đầu tiên bằng zend framework. Qua bài đó, chúng ta nhận thấy zend framework thật khó khăn trong việc sử dụng phải không nào. Từ bước cơ bản nhất là cấu hình cho tới bước khởi động, nó luôn làm cho bạn phải thao thức.

...Xem tiếp

Zend Framework: Hướng dẫn cài đặt và chạy ứng dụng đầu tiên

Zend Framework được xem là một trong những framework phổ biến và có sức mạnh rất lớn so với mặt bằng chung các PHP Framework đang có mặt hiện nay. Tuy nhiên, để sử dụng thành thạo được Zend Framework. Người sử dụng phải có những hiểu biết nhất định về các khái niệm mô hình ba lớp M-V-C, kiến thức PHP 5.x thuần và một số kinh nghiệm xử lý tình huống khi tiếp cận lỗi thực tế.

...Xem tiếp