PHP Online

Laravel Framework 4.x

Laravel 4.x: Tìm hiểu cơ bản về khái niệm Filter

Ở bài trước, tôi đã đề cập đến các khái niệm liên quan đên controller. Một vấn đề cần thiết và quan trọng đối với Laravel framework. Trong bài này, tôi sẽ đề cập tới khái niệm filter để giúp các bạn hoàn thiện bộ 3 Routing - Filter - Controller.

...Xem tiếp

Laravel 4.x: Tìm hiểu cơ bản về khái niệm Controller

Kết thúc bài trước, chúng ta đã đề cập về Routing và View trong Laravel Framework được vận hành như thế nào. Thông qua bài đó, tuy chưa thật sự nắm hết các vấn đề liên quan đến Routing và View nhưng bạn đã có cái nhìn cơ bản và toàn diện về hai khái niệm đóng vai trò quan trọng trong Laravel Framework.

...Xem tiếp

Laravel 4.x: Tìm hiểu khái niệm Route và View

Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn thao tác làm việc với Router và các khái niệm view cơ bản trong laravel framework. Có thể nói đây là thế mạnh tuyệt vời của Laravel, nó giúp người sử dụng có thêm nhiều tùy chọn trong việc viết ứng dụng.....

...Xem tiếp

Laravel 4.x: Hướng dẫn cài đặt và chạy ví dụ đầu tiên

Như đã nói qua về xu hướng của PHP Framework trong năm 2014 rồi. Vì thế tôi sẽ không nhắc lại thế mạnh vốn có của Laravel trong bài này nữa. Mà sẽ tập trung vào việc hướng dẫn các bạn chuẩn bị những kiến thức cần thiết nào để học tốt framework này. Sau đó sẽ là phần thao tác cài đặt và chạy ví dụ đầu tiên với Laravel Framework như thế nào.

...Xem tiếp