PHP Online

Lập Trình PHP Nâng Cao

Hướng dẫn Upload File bằng AJAX kết hợp với Progress Bar

Nếu như trước đây, các bạn từng biết cách sử dụng kỹ thuật AJAX trong việc gửi comment, load trang, thêm giỏ hàng..v...v...Và bây giờ các bạn sẽ được làm quen với Kỹ thuật AJAX với Upload và cách các bạn có thể Upload một lúc nhiều File cũng bằng chính kỹ thuật này.

...Xem tiếp

Kỹ thuật lập trình Ajax kết hợp PHP

Ajax là viết tắt của Asynchronous Javascriopt And XML. Nói một cách nôm na là kỹ thuật xử lý trên nền tảng của javascript và xml ở môi trường bất đồng bộ. Vì đây là một kỹ thuật cho nên Ajax không giới hạn với bất kỳ ngôn ngữ web nào.

...Xem tiếp

Lập trình hướng đối tượng: Kỹ thuật sử dụng lazy loading

Lazy loading là kỹ thuật rất quan trọng trong lập trình hướng đối tượng. Vì nhờ có nó ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thao tác gọi nạp file khi sử dụng. Bản thân lazy loading sử dụng magic method (các phương thức đặc biệt trong PHP) để triệu gọi dữ liệu. Cụ thể là phương thức __autoload().

...Xem tiếp

Lập trình hướng đối tượng: Tìm hiểu mô hình trừu tượng

Sau loạt bài về kiến thức cơ bản như tìm hiểu khái niệm, phương thức magic, sự kế thừa, các uy tắc chung. Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng các kiến thức trong hướng đối tượng. Cụ thể, chúng ta sẽ cùng phân tích và tím hiểu về mô hình trừu tượng trong hướng đối tượng.

...Xem tiếp

Lập Trình Hướng Đối Tượng: Những điều có thể bạn chưa biết

Trong loạt bài hướng đối tượng trước, chúng ta đã có dịp đi qua những kiến thức cơ bản và nắm bắt những phương thức và sự kế thừa trong hướng đối tượng. Ở bài này chúng tôi tiếp tục đưa tới cho bạn đọc những góc cạnh riêng biệt buộc lập trình viên phải tuân thủ khi làm việc theo mô hình đội nhóm.

...Xem tiếp

Lập Trình Hướng Đối Tượng: Tìm hiểu sự kế thừa và tầm vực

Ở bài trước, chúng ta đã đề cập tới các phương thức magic trong hướng đối tượng. Bởi việc sử dụng các phương thức này. Mã nguồn của chúng ta sẽ trở nên linh động và giảm bớt các thao tác không cần thiết khi vận hành. Trong bài này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn yếu tố kế thừa, tầm vực của phương thức và thuộc tính trong hướng đối tượng.

...Xem tiếp

Lập Trình Hướng Đối Tượng: Tìm hiểu các phương thức magic

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu những kiến thức rất cơ bản về mô hình lập trình hướng đối tượng. Trong bài lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương thức magic. Một trong những yếu tố giúp cho hướng đối tượng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều.

...Xem tiếp

Lập Trình Hướng Đối Tượng: Cơ bản về những khái niệm

Đối với nhiều lập trình viên PHP, Lập Trình Hướng Đối tượng có vẻ là 1 khái niệm gì đó rất kinh khủng và khó hiểu, với rất nhiều cú pháp phức tạp và trở ngại khác nhau. Qua bài hướng dẫn này, các bạn sẽ được tìm hiểu một số khác niệm về lập trình hướng đối tượng (OOP) trong PHP, một phong cách mã lệnh có các action liên quan lẫn nhau được nhóm thành các class....

...Xem tiếp