PHP Online

Liên hệ với QHOnline

Liên hệ trực tiếp

Nếu bạn có vấn đề gì cần liên hệ trực tiếp với tôi, vui lòng xem thông tin bên dưới:

Điện Thoại:090 308 7580

Nick yahoo: php_vnn

Email: kenny@qhonline.info

Liên hệ qua hệ thống website

+ Tôi luôn đón nhận mọi sự góp ý về website, về phương pháp giảng dạy,....

+ Liên hệ không bao gồm việc giải đáp các thắc mắc trong bài học. Vui lòng sử dụng diễn đàn để đặt câu hỏi khi bạn có vấn đề không giải quyết được.

+ Do tham gia giảng dạy và thực hiện các dự án ở các công ty, nên đôi khi không thể trả lời cho các bạn nhanh được.

+ Để thực hiện việc liên hệ các bạn vui lòng điền vào theo form bên dưới.