PHP Online

Thông báo từ QHOnline

Ra mắt khóa học PHP Online Version 2.0

Sau một thời gian triển khai khóa học PHP Online trên website QHOnline.Info. Chúng tôi đã không ngừng hoàn thiện và nâng cấp khóa học. Để phục vụ cho đông đảo những bạn không có điều kiện học trực tiếp tại trung tâm tin học Việt Chuyên.

Khóa học hiện cũng đã được nâng câp phiên bản 2.0 với nhiều chính sách và sự hỗ trợ tốt nhất dành cho các bạn tham gia.Điều kiện theo học: Biết sử dụng máy tính, kết nối internet và không cư ngụ tại TP. Hồ Chí Minh

Thời lượng học: 2 tháng tính từ thời điểm tham gia khóa học.

Thời gian học: Học bất cứ thời điểm nào mà bạn muốn.

Ưu điểm của khóa học:

+ Bạn có thể học ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào mà bạn muốn.

+ Dễ dàng tiếp nhận các bài giảng mới trong thời gian 1 năm tính từ khi tham gia khóa học.

+ Nâng cao trình độ để tham gia các khóa học PHP Online khác

+ Nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất của giảng viên qua nhiều hình thức trong quá trình theo học.

Môi trường học tập:

+ Học trên 100% các bài giảng video, hưỡng dẫn chi tiết từng bước về lý thuyết, bài tập và các câu hỏi nâng cao trong từng bài học.

+ Thực hiện kiểm tra trắc nghiệm trên các câu hỏi mà giảng viên đưa ra.

+ Trong 2 tháng, bạn được phép xem toàn bộ các video trong môn học.

+ Tham gia project training. Hưỡng dẫn từng bước xây dựng 1 website trên video.

+ Hỗ trợ trực quan dựa trên các mô hình: yahoo, teamviewer, skype, webpage,...

Cách tham gia vào khóa học:

+ Tham khảo một số video hưỡng dẫn mẫu tại đây.

+ Đầu tiên bạn cần đăng ký khóa học tại đây.

+ Sau đó, bạn cần thanh toán cho chúng tôi theo thông tin tại đây.

+ Sau khi bạn đã thanh toán. Vui lòng gọi cho tôi theo số điện thoại: 0903087580 để được xác thực việc thanh toán chuyển khoản. Nếu đã nhận được chi phí, tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt.

+ Sử dụng tài khoản của bạn để đăng nhập hệ thống.

+ Tại đây vào các buổi 2-4-6. Tài khoản của bạn sẽ được update các bài học mới ứng với thời gian bạn theo học.

Ví dụ:

Buổi thứ 1 và 2, tài khoản của bạn sẽ xuất hiện bài 1 là tổng quan HTML.

Buổi thứ 3, 4, 5 tài khoản của bạn sẽ xuất hiện bài 2 cơ bản về PHP.

.... Cứ như thế cho đến khi kết thúc khóa học mà bạn đang tham gia.

Phương thức hỗ trợ:

+ Yahoo & skype: Bạn có thể trực tiếp đặt câu hỏi cho tôi trong các buổi từ 14h-->16h từ thứ 2-->6 hằng ngày.

+ Hệ thống câu hỏi tại các bài học: Bạn có thể đặt câu hỏi tại phần này. Trong thời gian ngắn, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trả lời các câu hỏi.

+ Hệ thống video question: Khi có quá nhiều câu hỏi trùng lặp, tôi sẽ quay 1 mini video để trả lời cho tất cả các bạn. Và bổ sung vào bài học ngay sau đó 1 ngày.

+ Hệ thống teamviewer: Giúp bạn sửa lỗi trong trường hợp bạn thực hiện code đúng như hưỡng dẫn mà vẫn không làm được. Thời gian tương tự như hình thức yahoo & skype.

Học phí:1.000.000 VND

Chứng chỉ: Khóa học này chỉ cung cấp cho bạn các kiến thức là chính. Kết thúc khóa học chúng tôi sẽ không cung cấp chứng chỉ cho bạn như tham gia khóa học ở trung tâm. Tuy nhiên, chúng tôi có thể xác nhận thành tích của bạn trong khóa học thông qua việc bạn nộp đồ án tốt nghiệp trước các doanh nghiệp tuyển dụng.

Nội dung khóa học:

Phần 1: HTML cơ bản

Phần 2: Ngôn ngữ PHP

Bài 1: Tổng quan về PHP

Bài 2: Biểu thức trong PHP

Bài 3: Làm việc trên Form

Bài 4: File và Mảng

Bài 5: Hàm và gọi lại hàm

Bài 6: Quản lý phiên làm việc

Bài 7: Mysql cơ bản

Phần 3: Project Training - News System

Bài 1: Xây dựng trang đăng nhập

Bài 2: Xây dựng trang thêm, xóa, sửa, liệt kê chuyên mục

Bài 3: Xây dựng trang thêm, xóa, sửa, liệt kê thành viên

Bài 4: Xây dựng trang thêm, xóa, sửa tin tức.

Bài 5: Kỹ thuật phân trang, nhúng bộ soạn thảo.

Bài 6: Xây dựng phần đọc tin, xem tin theo chuyên mục.

Bài 7: Xây dựng phần liên hệ khách hàng.

Bài 8: Xây dựng trang thông tin (about us, services,....)

Phần 4: Các phần bổ sung nhỏ

Bài 1: Chức năng bình chọn

Bài 2: Chức năng thống kê số người truy cập

Bài 3: Chức năng upload nhiều hình ảnh.

Bài 4: Chức năng tạo xác nhận

Bài 5: Chức năng giỏ hàng
(Bùi Quốc Huy)
7206

Ý kiến cho bài viết này.