PHP Online

Hưỡng Dẫn Đề Tài Tốt Nghiệp

Các đề tài hoàn toàn do học viên chọn lựa và đưa ra giải pháp hợp lý.

Trong trường hợp các bạn làm nếu không thể tự tìm được đề tài. Thì một số đề tài sau sẽ giúp bạn định hướng phần nào

Đề tài 1: Trang mua bán qua mạng

Đề tài 2: Trang tin tức chuyên nghiệp

Đề tài 3: Trang âm nhạc trực tuyến chuyên nghiệp

Đề tài 4: Trang trắc nghiệp trực tuyến

Đề tài 5: Trang hình ảnh trực tuyến

Yêu cầu cơ bản về các đề tài:

+ Về giao diện :  Do lớp chỉ học về PHP thuần nên thiết kế không được đẹp cũng là điều dễ hiểu. Nhưng các bạn cố gắng thiết kế đừng để quá xấu là được.

+ Về Kỹ thuật:  Website phải có các kỹ thuật sau:

- Sử dụng CSS để thiết kế cho website nhanh hơn

- Sử dụng OOP (hướng đối tượng) để làm các project.

- Sử dụng XML, Ajax để xử lý các hoạt động trong project nhanh hơn

- Viết web theo kỹ thuật đa cấp, module hóa các nhánh code để tùy biến.

- Sử dụng htaccess để bảo mật và rewrite từ kỹ thuật đa cấp.

- Sử dụng SEO trong website để đẩy website lên vị trí top.

Đề tài khi hoàn thành cần chú ý:

+ Gửi source code cho tôi bằng cách liên hệ trực tiếp với tôi ở trường.

+ Upload lên website của bạn và trình bày demo cho tôi xem

Báo cáo đề tài tốt nghiệp:

Các học viên muốn cấp bằng tại trung tâm Việt Chuyên phải tiến hành báo cáo đề tài tốt nghiệp của mình. Khi báo cáo cần làm các bước sau

+ Nội dung báo cáo:

Trình bày các vấn đề về đề tài như:

- Nội dung website nói về gì ?.

- Hướng phát triển của website.

- Cơ sở dữ liệu thiết kế gồm những bảng gì.

- Trình bày demo một hành động trên giao diện người dùng.

- Trình bày demo một hành động trên giao diện người quản trị.

- Nếu ưu và nhược điểm của đề tài mà bạn đang làm.

+ Hoàn thành báo cáo:
 
Các nội dung trên học viên làm thành file word và file power point để trình bày trước hội đồng giám khảo.